Läkekonstens symbol bevingad

Nära-döden upplevelser (NDU) beskrivs som en upplevelse av ett förändrat tillstånd av perception under, eller i samband med livshotande episoder så som: hjärtstopp, massiva blodförluster, stroke, skallskador, drunkningsolyckor et cetera.

Läkaren Raymond A Moody var den förste i modern tid att berätta om fenomenet i boken Life after Life (1975) som också blev en bästsäljare. Boken kom ut på svenska år 1977 med titeln I dödens gränsland.

Vanligtvis beskrivs NDU som minnen av utomkroppsliga upplevelser, visioner av en ljustunnel (eller bara ett ljus), möten med avlidna släktingar eller livsrevyer innebärandes att delar eller hela ens liv återupplevs eller spelas upp igen. 

Studier har visat att NDU är tämligen vanligt och att exempelvis omkring 10 till 20% av de som överlever ett hjärtstopp har en NDU.

Artikel i Svenska Dagbladet publicerad 240330. Här inläst som ljudfil av författaren Agneta Lagercrantz.

Så kan det vara att dö – läkaren Hans Zingmark i Halmstad har forskat på nära döden-upplevelser

.

Den 8 mars sändes det här inslaget på TV4 Nyhetsmorgon med Harpo Svensson och Hans Zingmark. Harpo berättar om den NDU han hade år 1980 i samband med en hästolycka. 

Ett inslag om NDU på SVT Nyheter Halland som sändes riks.

P1 Kropp & Själ

I dödsögonblicket

Tis 19 mar kl 10.04.                  55 min


Ett spännande och informativt avsnitt med olika infallsvinklar om dödsbäddsvisioner och NDU.


Ett starkt ljus, en tröskel som uppenbarar sig och oändlig kärlek. Upplevelserna hos dem som får nära döden-upplevelser i samband med hjärtstopp verkar likna varandra och för många innebär det en livsförändrande erfarenhet.

NYLIGEN PUBLICERAD STUDIE OM NDU 


Den 23 januari så publicerades denna studie Near-death experiences and the change of worlview in survivors of sudden cardiac arrest: A phenomenological hermeneutical study i den amerikanska tidskriften Qualitative Research in Medicine & Healthcare.

Studien är en kvalitativ studie och baseras på intervjuer med fyra patienter som upplevt en NDU i samband med ett hjärtstopp och intervjuerna är gjorda 10 veckor efter hjärtstoppet.

Målet med studien var att dels försöka få kunskap om vad en NDU är för någonting men också att få förståelse för vad vårdpersonal bör tänka på i bemötandet av patienter som haft en NDU.

Det är känt att NDU har en tendens att förändra livsåskådningen och då främst ändrad syn och förståelse för vad döden är för någonting.

Unikt för denna studie är att denna livsåskådningsförändring påvisades sannolikt ske väldigt fort eller rentav momentant.

En upplevelse av någonting annat i samband med eller i anslutning till ett hjärtstopp som bara varar en kort stund men som helt förändrar synen på vad liv och död är för någonting.

Den största studien som någonsin genomförts om NDU gjordes av hjärtläkaren Pim van Lommel från Nederländerna och  publicerades i The Lancet år 2001.

I den studien så följdes ett större antal NDU-patienter under flera år och då påvisades att själva integreringen och konsolideringen av NDU:n i det mänskliga psyket tar år att införliva och denna studie resonerar kring vårdpersonalens förhållningssätt och saker att ha i åtanke för att underlätta den processen. Kurs/retreat

Château Saint Jean art & culture i vackra Sydfrankrike bjuder in till kurs/retreat med dansmeditation, yoga, guidade inre visualiseringar och föreläsningar om nära-döden upplevelser samt om kostens och motionens inverkan på välbefinnandet.

Välkomna på kurs på Château Saint Jean beläget strax norr om Beziers i Sydfrankrike med föreläsningar om NDU och kostens och rörelsens betydelse för hälsa och välbefinnade. Dansmeditaion är en del av upplägget (inga förkunskaper krävs) liksom inre guidade visualiserningar och yoga. Platsen och slottet ligger mitt i den gamla historiska delen av Sydfrankrike med anor från tempelriddarna och katarerna.

Njut av slottsmiljö, park, trädgårdsmandala och saltvattenpool. Utflykt väntas också till en charmig fransk by samt vinprovning. Mat och logi (helpension) ingår i kursavgiften och kosten som bjuds är vegetarisk mestadels från mandalaträdgården. På hemsidan finns mer information om boende, slottet och miljön.  www.st-jean.net         


   

Målgrupp tänker vi oss är människor som genom möten med likasinnade vill närma sig frågorna kring döden. I kursen används meditationsformer
som dans, guidade inre visualiseringar och yoga och genom reflektion så finns möjligheten att nå djupare in i sig själv och komma fram till svar om vad som verkligen är i viktigt i livet.

Föreläsningar baserad på vetenskapligt förankrad forskning kommer dagligen att framföras och möjlighet till teoretiska resonemang är för kursen ett viktigt inslag.

                  

.

Kurstid: Första veckan i oktober (v 40) måndag till måndag 30/9 - 7/10 där passande flyg finns med Norwegian från både Arlanda och Kastrup. Transfer till och från flygplatsen i Montpellier ingår. 


Kurskostnad: 22 000kr inkl moms/pers för enkelrum och

18 750kr inkl moms/pers för del i dubbelrum (gäller för par eller vänner). Max 12 kursdeltagare.


Kontaktuppgifter för kursanmälan eller andra frågor finns längst ned på sidan. 


Välkomna!

Kursansvariga Hans Zingmark och Katarina Orvedal

Studien Near-death experiences and the change of worlview in survivors of sudden cardiac arrest: A phenomenological hermeneutical study startades augusti år 2016 och väckte ganska snart en del uppmärksamhet och nedan är två artiklar från lokaltidningen 7 Dagar (numera nedlagd) och Hallandsposten. Artikeln i 7 Dagar kom ut den 18 april år 2018 och den i Hallandsposten den 18 oktober samma år.

I senaste numret av tidningen free så är denna artikel publicerad, skriven av Agneta Orlå. Studien diskuteras liksom fenomenet NDU och även så förs ett resonemang kring vad medvetandet kan tänkas vara för någonting. 

Podd med Hans Zingmark på Folkets Radio där fenomenet NDU närmare diskuteras men också den nyligen publicerade svenska studien om NDU Near-death experiences and the change of worlview in survivors of sudden cardiac arrest: A phenomenological hermeneutical study

Podcast

Så in i Själen

Folkets Radio | Nära-döden-upplevarnas visdom

Nära-döden-upplevelser (NDU) kan uppstå under episoder av medvetslöshet vid livshotande tillstånd, såsom plötsliga hjärtstillestånd.I en ny vetenskaplig studie har man intervjuat patienter som haft en NDU och undersökt hur erfarenheten har påverkat deras syn på liv och död. Studien visade tydligt att NDU-patienterna fått en positivt förändrad världsbild och att de efter upplevelsen inte längre är rädda för döden.I den här intervjun berättar Överläkare Hans Zingmark om studien och om sin egen fascination för detta ämne.

I detta avsnitt på Agneta Sjödins podcast "Så in i Själen" så diskuteras fenomenet nära-döden upplevelser, NDU-studien och några tankar kring medvetandet. Välkomna att lyssna! 

272 Forskningsspaning med Hans Zingmark - Nära döden-upplevelser. Hälsosnack med Lotta och Victoria

Podcast: Kjos & Myran

27. Om nära döden-upplevelser, medvetandet och kvantfysik med Hans Zingmark

Om oss

Hans Zingmark och Katarina Orvedal har varit tillsammans i snart 30 år och bor i Halmstad sedan år 2010 och delvis i Sydfrankrike och de har två barn tillsammans, Sebastian 15 år och Linnea 22 år gamla.


Hans Zingmark är läkare och specialist inom intern- och lungmedicin och är anställd som överläkare på lungkliniken i Halmstad. Idén till att göra en studie kom redan år 2014 då Hans Zingmark mötte en patient på lungavdelningen där han arbetar, som spontant berättade om en upplevelse av en ljustunnel hon hade i samband med ett hjärtstopp några dagar tidigare. För henne var upplevelsen oerhört vacker och hon kände total frid och upplevde ingen ångest vare sig under eller efter upplevelsen. Upplevelsen medförde också att hon förändrade sin syn på vad döden är för någonting och hon berättade att en tidigare dödsångest, helt upphört. Mötet med kvinnan fascinerade och tankarna på en studie föddes och som manifesterades augusti år 2016 efter en hel del förberedelser och godkännande av Etikprövningsnämnden i Lund.


Katarina Orvedal har läst tros- och livåskådningsvetenskap på Lunds Universitet. Katarina är också konstnär och har bland annat studerat på konstskolan Museum of Fine Arts i Boston, USA och är även delägare och grundare av ett konst- och kulturcenter utanför Beziers i södra Frankrike. Med sina kunskaper inom livsåskådningsfrågor har Katarina bidragit på ett framträdande vis under studiens framskridande och har på det viset också haft funktionen som assistent.


I början av 90-talet så gick både Hans och Katarina en längre transpersonell utbildning inom psykosyntes på Psykosyntesakademin i Stockholm. Hans gick grundutbildningen på 3 år medan Katarina också gick det 4:e året för att bli psykosyntesterapeut. Katarina drev därefter sin egen praktik i Stockholm och hade under 8 åtta års tid ett stort antal klienter i terapi.

Hans Zingmark, leg läkare

specialist i intern- och lungmedicin.

Överläkare på lungkliniken, Halmstad sjukhus

Katarina Orvedal, teolog och konstnär samt delägare och grundare av konst- och kulturcentret Chateau Saint-Jean i södra Frankrike.

Skicka ett meddelande